I don’t know what to do

';

Новата песен на Лили Друмева, „I don’t know what to do“, беше записана през юли 2020 година. Въпреки странностите на годината и трудностите, пред които бяха изправени музикантите, и изобщо артистите, в България и по целия свят, Лили записа поредна нова песен за 2020 год.

Share:
Lilly Drumeva